Strukturerade produkter på webben

Strukturerade produkter har blivit populära på senare år. De kan ses som alternativ till fonder, men trots många fördelar måste det erkännas att de är svårare för kunden att förstå. Vill man sälja ”struktar” gäller det alltså att presentera dem så de blir begripliga. Som emittent, arrangör eller distributör är man förstås extra aktiv kring…