32c3 och automatiserade intrång

Under mellandagarna besökte Andreas och Andrzej på uppdrag av Cartel hackerkonferensen Chaos Communication Congress upplaga 32 i Hamburg, även kallad 32c3. En av de mest intressanta sakerna som presenterades var helt klart föredraget ”A Dozen Years of Shellphish”. Shellphish är ett kompetent gäng studenter vid University of California. Projektet de jobbar med handlar om utveckling…