Unix & IT-säkerhet

Vi arbetar med Unixliknande system som GNU/Linux, Solaris, OpenBSD och Mac OS X Server i miljöer av tung belastning och höga krav på tillförlitlighet och säkerhet. Vi har genomfört både typiska operations-uppdrag där vi varit resurser i kundens linjeorganisation, men vi har också genomfört säkerhetsprojekt för att etablera en säker miljö kring nya system.

Exempel på vad Cartelkonsulter gjort:

  • Lastbalansering med Linux Virtual Server (LVS), en avancerad lösning för att bygga klustersystem med hög prestanda och hög tillgänglighet.
  • Brandväggslösningar med hårdvara och mjukvara.
  • Byggt ett content distribution network (CDN) från grunden med open source-komponenter.
  • Ökat skalbarheten i befintligt CDN-nätverk med tjänster från internationella CDN-leverantörer.
  • Webbservrar (Apache, ligHTTPd, nginx).
  • Applikationsservrar (JBoss, Jetty, Tomcat).
  • Systemövervakning (Nagios, op5 Monitor, OpenNMS, AlienVault).
  • Erfarenhet och utveckling av insticksmoduler i programvara för live video-streaming (Red5 Media Server, Darwin Streaming Server, VLC).
  • Linux i Amazons moln.
  • puffy-miniature