Systemutveckling

På Cartel AB försöker vi hålla oss ajour med det senaste inom systemutveckling. Med användandet av moderna metoder och tekniker vill vi ta fram de bästa lösningarna i tid och inom budget för kundernas specifika krav. Vi arbetar med summan av våra konsulters kunskaper. Det betyder att vi har lärt av våra erfarenheter och i många fall hittat rätt best practice, patterns och agila metoder. Men man är aldrig färdiglärd, utan det gäller att hela tiden ta in nytt.

Bland teknikerna vi har arbetar med kan nämnas:

  • Microsoftutveckling med C#, MVC, ASP.NET, Entity Framework, SQL Server, TFS o.s.v.
  • Utveckling i Linuxmiljö med PHP, Python eller Ruby och MySQL.
  • Frontend-utveckling med HTML5 och ramverk som jQuery.

Läs även om vår erfarenhet av EPiServer och Unix.

Kommentera