EPiServer

EPiServercertifieringar

Cartel har 10 års erfarenhet av EPiServer CMS och har hunnit klara av många olika typer av EPiServeruppdrag.

Certifierade utvecklare: 3

Bland uppdragen kan nämnas:

  • Nya externwebbar och intranät från grunden.
  • Kopplingar till bakomliggande verksamhetssystem via webbtjänster.
  • Avancerade användargränssnitt med t.ex. jQuery.
  • Uppgraderings- och migreringsprojekt.
  • Självadministrerad uppläggning av kund- eller partnersajter.
  • Autentiserings- och signeringstekniker med AD och SecureID, Nordic Edge och BankID.
  • EPiServer i finansbranschen, tillsammans med t.ex. värdepapperssystem.

Vi kan ta oss an projekt eller resursuppdrag och har även beprövad erfarenhet av att leda omfattande utvecklingsprojekt med EPiServer. Vi har även jobbat med ”EPiklonerna” N2 och Umbraco.

Kommentera