Cartel tar paus

Konsultbyrån Cartel AB hade som mest aktivitet för några år sedan med fyra anställda, flera aktiva kunder och kontor i stan. Under förra året skalades det mesta ner gradvis och i dagsläget pågår ingen större konsultverksamhet. Att konsulta är helt enkelt varken roligt eller intressant längre. Det är inte orimligt att Cartels verksamhet återuppstår, men det får framtiden utvisa.

Tack till Fredrik, Shahin, Nadeem, Andrzej, Charlotta, Daniel, Samuel m.fl. Tack förstås även till våra kunder, däribland Carnegie som förtjänar särskilt omnämnande.

I varje slut början på något nytt.

Vänliga hälsningar
Andreas Ribbefjord